Bezbedno korišćenje u odnosu na uzrast

  Ispod 7 godina

  Deca uzrasta od 7 do 9 godina

  Deca uzrasta od 10 do 12 godina

  Deca uzrasta od 13 do 15 godina

Ispod 7 godina

Prve posete Internetu postavljaju osnovu za buduće korišćenje i stvaranje dobrih navika kod dece. Deca predškolskog uzrasta vole da ponavljaju radnje i to je idealan način za razvijanje bezbednih korisničkih navika kod male dece.

Deca ispod 7 godina imaju ograničene mogućnosti razumevanja informacija na Internetu i ograničene sposobnosti razlikovanja reklama od pravog sadržaja. U ovom dobu, roditelji moraju pomoći deci da pronađu odgovarajući materijal. Deca često ne vide razliku između korišćenja Interneta i igranja igara ili crtanja na računaru.

Porodice bi trebalo da odrede prva kućna pravila o korišćenju računara u ovoj fazi.

 • Vreme provedeno za računarom bi trebalo da se ograniči iz zdravstvenih razloga.
 • Na primer, postavite računar u dnevnu sobu. Odrasla osoba bi trebalo da bude prisutna sa decom predškolskog uzrasta prilikom korišćenja Interneta.
 • Pristup Internetu za decu predškolskog uzrasta bi trebalo da bude ograničen na unapred određene lokacije. Naprednija deca mogu pronaći poznate lokacije pomoću menija „Omiljene lokacije“ u Internet pregledaču.
 • Najbezbednije rešenje jeste kreiranje ličnog radnog okruženja za dete, u kojem je pristup Internetu ograničen samo na određene lokacije.

Deca uzrasta od 7 do 9 godina

Pored računara kod svoje kuće, deca ovog uzrasta će se susresti sa Internetom u školi i kod prijatelja. Roditelji i deca bi trebalo da razgovaraju o odgovarajućem korišćenju Interneta i da se slože oko pravila koja se moraju poštovati. Deca ovog uzrasta mogu već imati relativno dobro razumevanje onoga što vide. Međutim, nisu spremna za sve materijale koje Internet nudi, posebno za materijale (slike, tekst ili zvukove) koji ih plaše ili su na neki drugi način neodgovarajući. Razgovor o ovoj temi i objašnjavanje različitih stvari sa kojima se deca mogu susresti na Internetu će pomoći deci da ostanu odgovorniji i da nezavisno rade na bezbedan način na mreži. Da bi pomogli deci, roditelji takođe mogu saopštiti svoje stavove o Internetu.

U ovom uzrastu, ograničenja, zaštita i nadzor korišćenja Interneta su još uvek od presudne važnosti. Preporučuje se da roditelji i deca zajedno odrede pravila za korišćenje Interneta, ali i da ih promene kada deca porastu.

 • Kod kuće, korišćenje Interneta bi trebalo još uvek da bude dozvoljeno samo u prisustvu roditelja. Na taj način će roditelji uvek moći da pomognu detetu u slučaju problema.
 • Ukoliko se računar nalazi u prostoriji koju koristi čitava porodica, korišćenje Interneta postaje deo svakodnevnice.
 • Dete možda još uvek neće moći samostalno da utvrdi pouzdanost Web lokacije, ali će moći da zatraži dozvolu od roditelja pre slanja ličnih podataka.
 • Dete ovog uzrasta još uvek ne bi trebalo da koristi sobe za ćaskanje i druge javne diskusije na mreži. E-adresa koju koriste deca ovog uzrasta bi zato trebalo da bude zajednička porodična e-adresa.
 • Kreiranje korisničkog naloga za dete sa ograničenim pravima pomaže detetu da nauči da samostalno koristi računar.
  Pročitajte više: Bezbedno radno okruženje
 • Programi za filtriranje se takođe mogu koristiti za sprečavanje pristupa neodgovarajućim lokacijama, ali je veoma važno da i roditelji aktivno učestvuju u detetovom korišćenju Interneta.

Deca uzrasta od 10 do 12 godina

Deca ovog uzrasta su već naučila da koriste Internet u razne svrhe. Roditelji mogu pružiti podršku detetu tako što će pronaći lokacije koje pomažu detetu prilikom domaćeg zadatka, hobija ili interesovanja. Porodica može koristiti Internet za planiranje porodičnih aktivnosti. Na taj način roditelji dobijaju priliku da razgovaraju sa decom o tome koje lokacije su pouzdane i gde se mogu pronaći kvalitetne informacije.

Detetu su i dalje potrebni nadzor i kontrola roditelja, kao i pravila za korišćenje. Međutim, dete u ovom uzrastu može naći način da zaobiđe pravila i nadzor ukoliko ih smatra suviše ograničavajućim ili neodgovarajućim.

 • Roditelji i deca se moraju dogovoriti o tome šta je deci dozvoljeno da rade i koriste na Internetu a šta nije. Na primer: odgovornost pošiljaoca poruke, preuzimanje datoteka i autorska prava, kao i instaliranje programa.
 • Dogovorite se koji lični podaci se mogu dostavljati i kada, i razgovarajte o rizicima otkrivanja ovih informacija.
  Pročitajte više: Diskusije na mreži/lična privatnost
 • Ukoliko je dete već zainteresovano za ćaskanje ili IRC, roditelji bi trebalo da razgovaraju o bezbednosti sa detetom i da nadgledaju aktivnosti deteta u diskusijama na mreži. Pročitajte više: Diskusije na mreži
 • Deca su uglavnom radoznala i ljubopitljiva, što je upravo razlog zbog kojeg bi roditelji trebalo posebno da naglase bezbedno i pažljivo korišćenje.
 • Bezbednost informacija takođe treba ažurirati.

Deca uzrasta od 13 do 15 godina

U ovom uzrastu Internet postaje deo društvenog života deteta: na mreži se sreću sa prijateljima i pronalaze informacije potrebne za rešavanje domaćeg zadatka ili vezane za njihova interesovanja. Na višem nivou računarske pismenosti, ovo otvara mnoštvo mogućnosti za korišćenje Interneta. Roditeljima može biti veoma teško da saznaju šta deca rade na mreži. Deca u ovom uzrastu često rizikuju i isprobavaju svoje granice - tehnička ograničenja i zabrane nisu efikasan način za poboljšavanje njihove bezbednosti na mreži.

Deca uzrasta od 13 do 15 godina će možda želeti da njihove aktivnosti ostanu privatne, posebno ukoliko se roditelji do tada nisu interesovali i saznali nešto o načinima na koje dete koristi Internet. Za celu porodicu je važno da se otvoreno razgovara i da roditelje interesuje šta dete radi i sa kim koristi Internet.

 • Zajednička Kućna pravila su još uvek potrebna.
 • Tinejdžer još uvek može imati ograničenu sposobnost procene i savet roditelja može biti potreban po pitanju objavljivanja fotografija i teksta o detetu na mreži. Pročitajte više: Diskusije na mreži/lična privatnost
 • Etička pitanja i lična odgovornost korisnika Interneta su važne teme za razgovor. Na primer, nezakonito preuzimanje, bonton na mreži i autorska prava. Deca takođe moraju biti odgovorna za sadržaj koji objavljuju na mreži, uključujući svoje lične podatke ili informacije koje mogu biti nezakonite.
 • Roditelji bi trebalo da budu zainteresovani za „kontakte na mreži“ deteta, kao i za ostale prijatelje. Preporučuje se da roditelji budu uključeni kada dete poželi da upozna nove osobe na mreži.
 • Roditelji bi trebalo da izbegavaju neprimerene reakcije, čak i ako otkriju da se nešto „strašno“ desilo detetu na mreži. Roditelji mogu da upute decu na odgovarajući sadržaj. Na primer, na mreži postoje odlične usluge na temu seksualnosti i zdravlja namenjene mladima. Mladi treba da znaju da mogu da razgovaraju sa roditeljima ako dožive neprijatnost na mreži.