Odrasli moraju zaštiti prava dece na Internetu. Zakoni se primenjuju i na Internet, a administratori Web lokacije su odgovorni za sadržaj lokacija. Pročitajte više sledećim temama:

  Nasilje na mreži

  Deca i marketing na Internetu

  Lični podaci i fotografije deteta na Internetu

Nasilje na mreži


Internet pruža nove mogućnosti za uznemiravanje. Moguće je postaviti glasine, fotografije ili druge lične podatke na Internet, kao i poslati zlonamerne poruke - anonimno ili pod tuđim imenom. SMS poruke i mobilni telefoni sa fotoaparatom otvaraju nove mogućnosti za zabavu ali i za zloupotrebu. Nasilje u školi je obično ograničeno na vreme provedeno u školi, ali putem Interneta žrtve su dostupne u bilo koje vreme. Takođe postoji veći broj potencijalnih žrtava na mreži. Ukoliko vaše dete provodi vreme ćaskajući na mreži, o ovim opasnostima treba razgovarati na samom početku. Takođe treba navesti postupke u slučaju da dete bude izloženo uznemiravanju.

To je važno iz sledećih razloga:

-  Nasilje na mreži se često dešava kada odrasli nisu prisutni.
-  Deca obično smatraju da će se stvari pogoršati ako kažu roditeljima.
-  Anonimnost i smanjeni rizik od identifikovanja obično podstiču ljude da urade nešto što inače ne bi uradili (na primer, da kažu nešto što ne bi inače rekli drugoj osobi u lice).
-  Nasilje na mreži je tehnički lako izvesti. Slanje zlonamerne poruke ili prikazivanje zlonamernog teksta velikom broju korisnika zahteva samo nekoliko klikova mišem.

Savet


Čak i ako vaše dete nije iskusilo uznemiravanje na Internetu, savetujemo da razgovarate sa njim:

- Nemojte distribuirati svoje informacije o kontaktu ili privatne stvari, npr. fotografije, bez razmatranja posledica. Prijateljstvo na mreži se može okončati, a kada se to desi, lični podaci mogu biti poslati neodgovarajućim osobama.
-  Svako ima pravo da se prema njemu odnose sa poštovanjem na Internetu.
-  Bilo kada možete zatvoriti ćaskanje i e-poštu ili isključiti računar.
-  Deca bi trebalo da razgovaraju o lošim iskustvima sa roditeljima.

Zapamtite


Internet podleže istim propisima i zakonima koji važe u stvarnom životu. Narušavanje ugleda ili uvrede na mreži nisu dozvoljene. Mogu se smatrati kao kleveta, što može dovesti do kažnjavanja ili zahteva za odštetu. Može biti teško opozvati nešto za šta je trebalo samo nekoliko klikova mišem, a deca možda ne razumeju da situacija može postati ozbiljna.

Zapamtite - anonimnim korisnicima se često može ući u trag. Međutim, policija neće preduzeti nikakve radnje dok nema sumnje da je počinjen prekršaj.

Ukoliko vaše dete primi zlonamernu e-poruku ili SMS:

-  Recite detetu da ne treba da otvara poruke od nepoznatih osoba.
-  Ne treba odgovarati na zlonamerne poruke. Međutim, trebalo bi sačuvati poruku kao dokaz u slučaju da druga osoba bude uključena u rešavanje problema.
-  Ukoliko otkrijete da pošiljalac pohađa istu školu kao vaše dete, obratite se školskom osoblju.
-  Ukoliko se uznemiravanje nastavi, bilo bi dobro promeniti e-adresu ili broj telefona deteta.

Takođe zapamtite:

- Zlonamerne poruke možete sačuvati kao dokaz.
- Takođe možete podesiti postavke programa za e-poštu tako da preusmerava poruke od određenog pošiljaoca u posebnu fasciklu. Na ovaj način ih vaše dete neće pročitati.
- Ukoliko znate e-adresu pošiljaoca, možete poslati kopiju zlonamerne poruke dobavljaču Internet usluge i tražiti da izbriše tu e-adresu.
- Ukoliko ne znate adresu pošiljaoca, potražite pomoć od dobavljača Internet usluge.

Ukoliko na Internetu pronađete fotografije svog deteta ili zlonamerne tekstove o njemu:

-  Sačuvajte stranice sa tim materijalom kao dokaz.
-  Ukoliko lokacija ili adresa identifikuje dobavljača usluga, trebalo bi da se obratite tom dobavljaču. Dobavljač usluga može da izbriše tekst i možda da otkrije autora.
- Takođe bi trebalo da od svog dobavljača tražite da se obrati administratoru date lokacije i da zahteva da se materijal izbriše.
-  Ukoliko je uznemiravanje veoma ozbiljno i podleže krivičnom zakonu, obratite se policiji.
.

Marketing namenjen deci je regulisan

Marketing namenjen deci i mladima se ocenjuje i reguliše strožije od marketinga namenjenog odraslima, budući da su maloletnici podložniji uticaju marketinga. Britanski autoritet za reklamne standarde utvrdio je listu zahteva za marketing namenjen maloletnicima koju možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.asa.org.uk/asa/codes/cap_code/showcode.htm?clause_id=1731, na primer:

-  Reklame moraju biti očigledan reklamni materijal.
-  Mora se poštovati dostojanstvo maloletnika.
-  Zabava, npr. igre, ne sme biti prekidana niti sadržati veze do reklama.


Šta možete da uradite:
- Koristite Internet zajedno sa detetom i naučite dete da identifikuje marketing i njegove ciljeve.
- Obavestite Udruženje potrošača ili dobavljača usluge o neodgovarajućem marketingu.

Zaštitite dete od direktnog marketinga


Direktni marketing e-poštom i SMS porukama je dozvoljen samo uz prethodno odobrenje od strane dotične osobe. Ukoliko vaše dete dostavi lične podatke prilikom učestvovanja u nagradnoj igri na Internetu, na taj način je možda slučajno dalo odobrenje za direktni marketing.

Usluge podložne naplati i kupovina na mreži od strane deteta

Svaku kupovinu preko Interneta ili mobilnog telefona mora izvršiti ili odobriti odrasla osoba.

Saveti:
- Dogovorite pravila o kupovini na Internetu sa detetom.
- U dogovoru sa dobavljačem usluge podesite odgovarajuće zabrane telefona ili SMS poruka ili odredite ograničeni iznos na detetovom računu za mobilni telefon.
- Obavestite organizaciju Internet Watch Foundation (www.iwf.org.uk) ili dobavljača usluge o neodgovarajućim Web lokacijama.
- Podesite porodičnu e-adresu koju ćete vi i vaše dete koristiti za kupovinu na mreži.

Lični podaci i fotografije deteta na Internetu


Mi smo se u porodici dogovorili da roditelji uvek proveravaju pouzdanost Internet usluge pre nego što deca pošalju bilo kakve podatke lokaciji. Obično nema potrebe za popunjavanjem svih informacija iz zahteva, zato preporučujemo deci da popunjavaju samo obavezna polja.


Od korisnika se na velikom broju Web lokacija traži da se registruju ili na drugi način dostave svoje lične podatke da bi osvojili nagrade, npr. pristup usluzi, učestvovanje u nagradnom izvlačenju, besplatne proizvode ili priliku da učestvuju u diskusionoj grupi. Preduzeća mogu sakupiti informacije o kontaktu dece i mladih u marketinške svrhe, ali moraju na zakonit način dobiti odobrenje pre bilo kakvih marketinških aktivnosti.

Međutim, administratori Web lokacija ne održavaju uvek poverljivost ličnih podataka, iako su ti podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti podataka. Naučite decu da budu pažljivi prilikom dostavljanja ličnih podataka.

Saveti


Dogovorite pristup sa detetom
Često je korisno dogovoriti se sa detetom oko principa za dostavljanje ličnih podataka na Internetu. Ukoliko detetu dozvolite da dostavlja takve podatke, morate se uveriti u pouzdanost lokacija na koje se podaci dostavljaju.

Proverite smernice za privatnost
Savetujemo vam da proverite da li usluga ima odgovarajuće smernice za privatnost koje objašnjavaju na koji način se informacije koriste, period i svrhu korišćenja.

Dostavite samo obavezne informacije
Obično je dovoljno navesti samo obavezne informacije. Kada se registrujete za novu uslugu, dobavljač usluge obično pita da li želite da dozvolite direktni marketing. Možete izabrati opciju „Ne“, ali ako slučajno date odobrenje, možete ga otkazati tao što ćete se obratiti dobavljaču usluge. Preporučuje se da podesite porodičnu e-adresu koju ćete vi i vaše dete koristiti za dostavljanje ličnih podataka na mreži.

Nemojte čuvati lične podatke u pregledaču
Čuvanje ličnih podataka ili lozinki u Internet pregledaču ili drugim programima povezanim sa Internetom se ne savetuje.

Postavljanje ličnih podataka i fotografija dece


Postavljanje fotografija napravljenih mobilnih telefonom ili digitalnim fotoaparatom na Internet je jednostavno i brzo. Ukoliko postavite fotografiju na Internet, veoma je teško sprečiti njenu distribuciju, menjanje i upotrebu u različitim kontekstima. Kopije fotografije mogu lako završiti na nekoliko lokacija i veoma ih je teško u potpunosti izbrisati. Dobro razmislite pre postavljanja ličnih podataka povezanih sa fotografijom.

Postavljanje tuđe fotografije ili ličnih podataka, na primer na Web lokaciju škole, predstavlja otkrivanje ličnih podataka, što uvek zahteva odobrenje dotične osobe. Svako ko dostavi svoje lične podatke ima pravo da proveri informacije o sebi i da ih ispravi, ukoliko je potrebno. Deci takođe treba skrenuti pažnju da ne treba da objavljuju lične podatke na svojim Web lokacijama ili dnevnicima na mreži (blogovima).

Dodatne informacije:
Korišćenje ličnih podataka podleže:
– Zakonu o zaštiti podataka
– Propisima o privatnosti i elektronskoj komunikaciji
– Kancelariji poverioca za informacije.

Zapamtite:
Lične podatke dostavite samo ako znate ko ih je zatražio i u koju svrhu će se koristiti.