Diskusije na mreži predstavljaju popularan način da deca komuniciraju. U sobama za ćaskanje uvek postoji neko sa kim mogu da razgovaraju. Ćaskanje na mreži može biti zabavno i bezbedno ako znate da brinete o svojoj bezbednosti. Pre nego što deca počnu da ćaskaju na mreži, trebalo bi da budu svesna mogućih rizika i da znaju kako mogu da komuniciraju sa drugima kako bi mogla da zaštite svoj identitet. Ovaj odeljak sadrži i informacije o različitim vrstama diskusija kao što su e-pošta, ćaskanje, IRC i program za neposrednu razmenu poruka.

  Nadimci obezbeđuju zaštitu

  Lozinke su tajne

  Lična privatnost - šta treba, a šta ne treba reći o sebi?

  Zapamtite


Nadimci obezbeđuju zaštitu
Ljudi često koriste nadimke na Internetu da bi zaštitili svoj pravi identitet. Ćaskanje uz korišćenje nadimka je bezbedno: niko ne može da stupi u kontakt sa vama ako ne otkrijete svoje lične detalje o kontaktu. Međutim, ova anonimnost može navesti ljude da se nedolično ponašaju i da koriste nedoličan jezik. Diskusione grupe često podrazumevaju grupu redovnih korisnika.


Lozinke su tajne
Da bi učestvovali u diskusijama na mreži, korisnici često moraju da kreiraju lični profil ili identitet. To je opis korisnika, na primer identifikator ili nadimak koji se koristi u diskusiji. Profili su obično zaštićeni lozinkama kako bi se sprečila upotreba identiteta drugih osoba. Lozinke uvek treba da budu tajne.


Lična privatnost - šta treba, a šta ne treba reći o sebi?
Ćaskanje na mreži obezbeđuje način da deca razgovaraju sa drugom decom i da steknu nove prijatelje, što podrazumeva deljenje nekih informacija o sebi. Lične podatke, koji omogućavaju da se dete identifikuje ili informacije o kontaktu (puno ime, poštanska adresa i broj telefona) ne bi trebalo otkrivati na mreži. Da biste zaštitili svoju privatnost na mreži, potrebno je da znate i kako se informacije koje navedete mogu koristiti. Osoba se može identifikovati i povezivanjem različitih vrsta podataka koje obezbedite, na primer, ime škole, sportski klub, oblast u kojoj živite i drugo).

Budite oprezni kada otkrivate detalje o kontaktu ili druge lične podatke. Sve fotografije koje pošaljete ili lični podaci koje otkrijete nepoznatoj osobi mogu postati dostupne svima na Internetu. Dnevnici na mreži mogu se učiniti dostupnim za javnost u čitljivom obliku dugi niz godina. Kada se tekst ili fotografija objave na Internetu, gubite kontrolu nad njima. Mogu se lako kopirati na mnoge različite lokacije, a možda nikada neće moći da se uklone.


Zapamtite

  • Razgovarajte sa decom o opasnosti koju nosi obezbeđivanje ličnih podataka.
  • Preporučuje se da se lični podaci zadrže u mnogim različitim situacijama.
  • Nemojte nikome davati svoju lozinku, čak ni dobrim prijateljima. Takođe je potrebno da redovno menjate lozinku.
  • Internet je javno mesto. Pre nego što objavite informacije ili fotografije o sebi (i drugima), trebalo bi da zapamtite da svako može da pristupi tim informacijama. Da biste saznali koje informacije o vama su dostupne na Internetu, koristite pretraživač (na primer, pretraživač na Web lokaciji www.msn.co.uk) i svoje ime kao termin za pretragu.
  • Deca moraju razgovarati sa svojim roditeljima o svim negativnim iskustvima na mreži.

Takođe pogledajte:
Zaštita privatnosti u sobama za ćaskanje i korišćenje programa za neposrednu razmenu poruka