Turvallisesti nettiin
 

U ovom odeljku je deci i mladima bezbednost informacija predstavljena kroz priču sa ilustracijama. Pored obrazovnih sadržaja o bezbednosti informacija ove priče sadrže zadatke i preporuke za decu.

Đaci mogu pregledati priču pojedinačno, u malim grupama ili svi zajedno, uz nadzor nastavnika. Priče su namenjene različitim uzrastima, ali mogu se koristiti i prema nivou znanja đaka.

Priče za uzrast od 7 do 12 godina


Beskonačna šuma je priča o devetogodišnjem Nikoli koji uči kako se koristi računar i e-pošta. Priča čitaocu objašnjava šta je Internet i šta se na njemu može raditi. U isto vreme se uči da na Internetu ima i loših stvari od kojih se treba zaštititi.

Anini novi prijatelji je nastavak priče „Beskonačna šuma“. Glavni lik je Ana, Nikolina rođaka. Priča se bavi javnom prirodom Interneta, ponašanjem na Internetu, objavljivanjem slika i autorskim pravima.

Priče za uzrast od 13 do 16 godina


Priča Putovanje do Rima počinje kada Ema, član dramske sekcije, prilikom ćaskanja dobije scenario od nepoznatog korisnika. Priča se bavi autorskim pravima, zaštitom računara i značenjem lozinki.

Peripetije na mreži sačinjavaju kratke priče koje za teme imaju prikladnost informacija na Internetu, odgovornost po pitanju objavljivanja fotografija i teksta, komunikaciju na Internetu i peer-to-peer mreže na Internetu.

Da biste mogli da pogledate ove priče, potreban vam je Flash dodatak. Ukoliko ga nemate, kliknite ovde.