Rečnik


Antivirusni program

Program dizajniran za sprečavanje pristupa zlonamernih programa sistemu identifikovanjem zaraženih datoteka i njihovim brisanjem ili čišćenjem.

Blog
Javni dnevnik na mreži.

Soba za ćaskanje
Forum na mreži u realnom vremenu u kojem korisnici pišu poruke koje se odmah pojavljuju na ekranu jedna za drugom. Poruke se zamenjuju kada se napišu nove, tako da je vidljiva samo poslednja poruka.

Zaštita podataka
Skup pravila koji osigurava poverljivost informacija. Bezbednost podataka obuhvata poverljive informacije, kao što su lični podaci, a sprovodi se kroz smernice za bezbednost informacija ili izjavu o privatnosti.

Forum na mreži
Lokacija za diskusiju na Internetu, obično sa određenom temom, na kojoj se mogu postaviti poruke pomoću formata koji određuje dobavljač usluge. Neki od foruma na mreži zahtevaju registraciju.
Neki forumi sadrže arhivu koju možete koristiti za pretraživanje određene teme. Na nekim forumima administrator ima pravo da izbriše ili uredi neke poruke ili da zabrani pristup korisniku koji se ne pridržava pravila.

Preuzimanje
Čuvanje datoteka sa Interneta na svom računaru.

Zaštitni zid
Softver ili uređaj dizajniran za kontrolu komunikacije između mreža ili između mreže i računara. Na primer, zaštitni zid može da ograniči saobraćaj na osnovu unapred definisanih pravila, čime se određuje da je komunikacija dozvoljena samo između određenih adresa.

Haker, provalnik
Osoba koja neovlašćeno pristupa informacionoj mreži ili sistemu organizacije ili ih koristi bez odobrenja. Napomena: termin „haker“ ima dva značenja: može se odnositi i na zaljubljenika u računare.

Opasni programi: Virusi, crvi i trojanski konji
Program ili deo programa dizajniran da prouzrokuje neželjene događaje u računarskom ili informacionom sistemu, npr. virusi, crvi ili trojanski konji.

Bezbednost informacija
Primenjena smernica koja održava rizike po bezbednost informacija pod kontrolom.

Neželjena ili bezvredna pošta
Neželjena e-pošta koja se obično šalje u marketinške svrhe. Bezvredna e-pošta se obično istovremeno šalje velikom broju primalaca.

Pošta, e-pošta, e-mail
E-poruka. Elektronski prenos teksta ili slika koje se šalju sa jedne adrese računarske aplikacije na drugu.

Operativni sistem
Osnovni program koji radi „između“ računara i softvera aplikacije. Operativni sistem dozvoljava računaru da kontroliše, nadgleda i koristi instalirani softver. Uobičajeni operativni sistemi su Microsoft®, Windows®, Apple® Mac-OS i Linux®.

Iskačući prozor
Novi prozor koji se otvara preko aktivnog prozora Internet pregledača. Ovaj prozor obično ne sadrži svoju Web adresu, ali to nije uvek slučaj. Iskačući prozori koji se otvaraju bez zahteva korisnika obično sadrže reklame.

Server
Program koji distribuira datoteke na računare na mreži na osnovu unapred definisanih pravila. Na primer, korisnici Interneta dobijaju svoje e-poruke od servera e-pošte mreže. Termin „server“ se obično koristi za računar na kojem se nalazi serverski program.

Virus
Zlonamerni program koji se širi tako što se kopira u druge programe. Virus se može proširiti putem datoteka, e-pošte ili Internet stranica. Računar se može zaraziti virusom kada korisnik surfuje po Internetu ili kada otvori prilog e-pošte. Virusi mogu da smanje operativni kapacitet računara ili sistema.

Crv
Zlonamerni program koji se samostalno širi putem informacionih mreža. Crvi se mogu širiti putem e-pošte ili pukotina u bezbednosti informacija u Internet pregledaču ili operativnom sistemu. Čak i kada korisnik ne radi ništa, crvi mogu pristupiti nezaštićenim računarima kada je računar povezan sa Internetom. Crvi ometaju rad sistema ili računara i mogu širiti druge zlonamerne programe.