Obrada lekcija iz bezbednosti informacija


Bezbednost informacija na Internetu može se uključiti u lekcije predmeta "Od igračke do računara" ili "Informatika", a u formi debate se može se realizovati i na časovima drugih predmeta.


Primer lekcije:

1. Debata
- Zašto je bezbednost informacija važna i zašto o tome treba
- razgovarati u školi?
- Mogući razlozi uključuju samu prirodu Interneta i njegov značaj u komunikaciji. Ti podaci se mogu naći u odeljku za nastavnike.

2. Analiza priča
- Đaci mogu pročitati priče predstavljene u obliku crtanih filmova.
- Priča „Beskonačna šuma“ namenjena je deci uzrasta od 7 do 10 godina.
- Ukoliko deca ne znaju da čitaju, nastavnik ih može voditi kroz priču.
- Priča „Putovanje u Rim“ namenjena je deci uzrasta od 11 do 14 godina.
- Kao dodatnu aktivnost, đaci mogu napisati sastav o ovoj temi.

3. Diskusija
- Kada đaci pogledaju priče, podelite ih u grupe radi diskusije o
- pomenutim temama, uz korišćenje pitanja iz priče.
- Veoma je važno uključiti lična iskustva đaka i njihove stavove o
- bezbednosti informacija na Internetu.


Primeri tema za diskusiju:

Šta sadrže lični podaci?
Ime i adresu - da. Međutim, lični podaci su takođe i druge informacije povezane sa vama, npr. broj mobilnog telefona, adresa škole, oblast u kojoj živite i e-adresa.

Na času se takođe može posetiti lokacija www.GetSafeOnline.org, na kojoj se nalaze detaljnije informacije o pitanjima bezbednosti informacija (na engleskom jeziku).

Za odeljak za roditelje
Pored komunikacije na mreži i bezbednosti informacija, odeljak za roditelje se takođe bavi pitanjima nasilja među decom i marketinga namenjenog deci.