Ponašanje na Internetu

  Zakoni se primenjuju i na Internet

  Autorska prava

  Osnovni podaci o bezbednosti informacija

Zakoni se primenjuju i na Internet


Šta je dozvoljeno a šta nije na Internetu?
Internet je javno mesto. Kada ste na mreži, morate se pridržavati osnovnih pravila – kao kada se pridržavate saobraćajnih propisa prilikom vožnje.

Zakoni se primenjuju i na Internet
Iako je većina zakona doneta pre pojave Interneta, pravna regulativa se odnosi i na Internet. Sve što je nezakonito van mreže, nezakonito je i na mreži.

Internet pruža jedinstvene mogućnosti slobodne komunikacije, ali sa sobom nosi i odgovornost. Na primer, uvek ste odgovorni za sadržaj i zakonitost svoje Web lokacije, kao i za materijal objavljen na njoj.

Autorska prava


Autorska prava štite način na koji primenjujete ideju, ali ne i samu ideju. Korišćenje materijala zaštićenog autorskim pravima za ličnu upotrebu je najčešće dozvoljeno, ali vam nije dozvoljeno da predstavite taj materijal kao svoj. Na primer, ako koristite materijal za svoju prezentaciju, morate navesti izvor materijala.

Prosleđivanje neovlašćenog materijala (npr. nezakonitih kopija filmova ili muzičkih datoteka dostupnih na peer-to-peer mrežama) je nezakonito.

Kopiranje softvera ili baza podataka koji zahtevaju licencu nije dozvoljeno, čak ni za ličnu upotrebu.

Neovlašćeno korišćenje materijala može dovesti do zahteva za odštetu ili drugih zakonskih posledica.

Internet je javno mesto. Kada ste na mreži, morate se pridržavati osnovnih pravila – kao kada se pridržavate saobraćajnih propisa prilikom vožnje.

Osnovni podaci o bezbednosti informacija


Zapamtite
Kada jednom postavite informacije na Internet, izgubili ste kontrolu nad njima i možda nikada nećete moći da izbrišete svaku kopiju tih informacija.

Proverite
Uvek se uverite da znate kome dajete svoje informacije da biste znali za šta će se koristiti.

Razmislite
Da li je pametno postavljati lične podatke na Web lokaciju ako ne znate za šta će se koristiti?

Napomena
Imena đaka, njihove fotografije i drugi lični podaci iz školske evidencije mogu biti objavljeni samo na Web lokaciji škole uz odobrenje đaka i njihovih roditelja.