Korišćenje Interneta je bezbedno sve dok imate na umu tri osnovne stvari:

Zaštitite svoj računar

Održavajte operativni sistem ažurnim

Koristite antivirusni program

Koristite zaštitni zid

Pravite rezervne kopije važnih datoteka

Budite pažljivi prilikom preuzimanja sadržaja


Zaštitite se na mreži

Budite obazrivi prilikom saopštavanja
ličnih podataka

Imajte na umu sa kim razgovarate

Imajte na umu da na mreži nije sve
pouzdano i da nisu svi
iskreni


Poštujte pravila

Morate se pridržavati zakona, čak
i na Internetu

Vodite računa o drugima
i o sebi kada ste na mreži