Internet je važan način komunikacije u ličnom i profesionalnom životu, ali može biti i zloupotrebljen. Na primer, može se koristiti za slanje virusa i neželjene pošte. Zato treba biti svestan problema koji se odnose na bezbednost informacija.

Ova Web lokacija je dizajnirana da vam pomogne...

da razgovarate o problemima bezbednosti informacija sa đacima u učionici

da pronađete informacije o načinu na koji mladi koriste Internet

da pronađete informacije o korišćenju ličnih podataka na Internetu

da naučite kako da pronađete dodatne informacije